Światowy Dzień Adopcji
Dom Dziecka w Kartuzach

Tradycją, która wpisała się już na stałe w kalendarz Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku i miasta Gdańska, są obchody Światowego Dnia Adopcji w dniu 9 listopada. Jak co roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wspólnego świętowania rodzicielstwa adopcyjnego.

Światowy Dzień Adopcji obchodzony jest od wielu lat na całym świecie. Inicjatorem tego pomysłu jest Hank Fortener, który zaczął propagowanie adopcji poprzez docenianie rodzin adopcyjnych, ich trudu i determinacji ustanawiając specjalnie dla nich World Adoption Day. Ten dzień jest okazją do popularyzacji idei adopcji w społeczeństwie i to staramy się czynić wraz z naszymi kandydatami i rodzinami adopcyjnymi. W tym czasie promujemy upowszechnianie międzynarodowego symbolu adopcji, którym jest dłoń z narysowaną uśmiechniętą buzią. Zachęcamy do umieszczania tego symbolu w dniu 9 listopada na Państwa oficjalnych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Światowy Dzień Adopcji to dobry moment, aby podkreślić, jak istotną rolę spełniają rodziny adopcyjne oraz podziękować im za miłość, wytrwałość i cierpliwość w wychowaniu dzieci. Wspólne świętowanie to również idealna okazja, by nie tylko uświadamiać, czym jest sam proces adopcyjny, ale też obalać mity związane z przysposobieniem.

Nasze działania w 2022 r. będą kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w 2020 roku propagującego poszerzanie wiedzy społecznej na temat jawności adopcji czyli wychowania dziecka w wiedzy o jego korzeniach. Celem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku jest nie tylko popularyzacja rodzicielstwa adopcyjnego, ale również poszerzanie świadomości społecznej w zakresie jawności adopcji. Temat ten jest niezwykle istotny, dlatego chcielibyśmy podkreślić, iż jest to jeden z warunków pomyślnie funkcjonującej rodziny adopcyjnej. Pragniemy zwrócić uwagę, że każdy człowiek niezależnie od wieku ma prawo do posiadania wszystkich informacji na temat siebie i swojego pochodzenia. Jawność adopcji jest procesem ciągłym, trudnym emocjonalnie, ale co istotne, wykonalnym. Zdajemy sobie sprawę, iż mówienie dzieciom o adopcji nie jest dla rodziców łatwym zadaniem, a wiedza społeczeństwa w tym zakresie wymaga stałego poszerzania.

Przygotowując się w tym roku do obchodów Światowego Dnia Adopcji wydaliśmy kalendarz ścienny na 2023 rok, w którym znajdują się prace dzieci biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku w 2021 roku pt. „Wiosna, lato, jesień, zima z moją rodziną”, który mamy zaszczyt Państwu przesłać.

Udział w naszym wydarzeniu polega na umieszczeniu symbolu Światowego Dnia Adopcji m.in. na oficjalnej stronie internetowej czy też np. fanpage’u. Pragniemy zaangażować w obchody tego Dnia nie tylko rodziców adopcyjnych, ale również osoby, które mają ogromny wpływ na społeczność lokalną, aby dotrzeć do jak największego grona odbiorców, dlatego liczymy, że zechcą Państwo osobiście promować symbol Światowego Dnia Adopcji poprzez narysowanie go na dłoni i prezentowanie go w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych w dniu 9 listopada. Mamy nadzieję, że wszyscy Państwa współpracownicy i pracownicy również zechcą dołączyć do naszej inicjatywny.

Ponadto, w dniu 9 listopada planujemy Dzień Otwarty Ośrodka dający możliwość spotkań indywidualnych dla mieszkańców województwa pomorskiego zainteresowanych tematyką przysposobienia. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób rozważających rozpoczęcie procesu adopcyjnego, chcielibyśmy dać możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące kwestie oraz przedstawić różne aspekty związane z adopcją. Wobec powyższego pracownicy Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku będą dostępni zarówno telefonicznie, on-line, jak i osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach od 8 do 19.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz jawności adopcji znajduje się na naszej stronie internetowej www.poa-gdansk.pl, w tym plakat, ulotki i inne materiały promujące adopcję; wszystko można pobrać i wydrukować.

Mamy nadzieję, że również w tym roku zechcą Państwo uczestniczyć wspólnie z Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Gdańsku w obchodach Światowego Dnia Adopcji.

Z poważaniem
DYREKTOR
Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku


POMORSKIE DZIECIOM
Dom Dziecka w Kartuzach

Placówki opiekuńczo - wychowawcze:
DOM ŚW. WINCENTEGO w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4/1,
DOM ŚW. LUDWIKI w Kartuzach, ul. Piłsudskiego 4/2,
NAJO CHECZ w Kartuzach, ul. Gdańska 12/1,
DOM BŁ. S. MARTY WIECKIEJ w Kartuzach, ul. Gdańska 12/2
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a[singleQuote]Paulo biorą udział w realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich p.n. "Pomorskie Dzieciom".
Projekt realizowany jest dla dzieci i kadry wychowawców w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku.
Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wsparcie pracowników placówek opiekuńczo–wychowawczych w walce z epidemią COVID-19.
Wsparcie realizowane jest poprzez:
1. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym indywidualna terapia długoterminowa dla dzieci i młodzieży, w szczególności tych, które znajdują się w trudnej sytuacji w związku z COVID-19, w tym koszty zatrudnienia dodatkowych osób realizujących tego typu działania.
2. Zapewnienie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej korepetycji i wsparcia w nauce podczas nauki zdalnej.
3. Superwizja dla kadry placówki opiekuńczo-wychowawczej celem wsparcia ich oraz wzmocnienia ich motywacji do realizowanych działań w dobie epidemii COVID-19.
4. Warsztaty edukacyjne dla pracowników w związku z COVID-19.
5. Doposażenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 oraz w sprzęt niezbędny do nauki zdalnej.
6. Zapewnienie rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym, które z powodu COVID-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji NFZ.
7. 3-miesięczne dodatki do wynagrodzeń w formie premii w związku z COVID-19 dla pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem w placówce.


01.07.2019 – 12.07.2019
Dom Dziecka w Kartuzach

Przez dwa tygodnie byliśmy gośćmi w „Tabalugahaus” w Duderstadt. Pobyt w tym przepięknym niemieckim miasteczku obfitował w wiele ekscytujących wydarzeń. Każdego dnia mieliśmy okazję doznać czegoś nowego i atrakcyjnego, co będziemy długo wspominali. Na pewno niesamowitym przeżyciem był dzień w Heide Park czy lot nad zalewem w Harzadrenalin. Niektórzy przekonali się, że wiele radości sprawia im opieka nad zwierzętami i nauka jazdy konnej lub na wielbłądzie. Nas wszystkich ujęła serdeczność osób pracujących w „Tabalugahaus” i mieszkających w Duderstadt Polaków.


1 « [1] [2] [3] [4] [5] » 41

  

Przedszkole Sióstr Wolszty

Przedszkole Sióstr Wolszty


Przedszkole Sióstr w WolsztyniePLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a“Paulo

tel. /+48/ 586 811 975

"DOM ŚW. WINCENTEGO"

"DOM ŚW. LUDWIKI"

"NAJO CHECZ"

"DOM BŁ. S. MARTY WIECKIEJ"


Ostatnia aktualizacja 15.02.2024 18:38
Osób online: 1

stat4u
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.domdzieckakartuzy.pl 2011 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"