Jeśli pragniesz poświęcić swój wolny czas dla bliźniego zostań wolontariuszem.

Może nim być osoba: