Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej prowadzi cztery placówki opiekuńczo-wychowawcze mające na celu całodobową opiekę oraz wychowanie.

                  

          "DOM ŚW. WINCENTEGO"                                             "NAJÔ CHËCZ"

   ul. Piłsudskiego 4/1, 83-300 Kartuzy                         ul. Gdańska 12/1, 83-300 Kartuzy

 

                  

          "DOM ŚW. LUDWIKI"                                          "DOM BŁ. S. MARTY WIECKIEJ"

   ul. Piłsudskiego 4/2, 83-300 Kartuzy                         ul. Gdańska 12/2, 83-300 Kartuzy

 

Poza Rodzinkami, na których przebywają wychowankowie, placówki posiadają pomieszczenia, które pozwalają na rozwijanie zainteresowań, uczą współpracy sprzyjając rozwojowi młodego człowieka. Są to m.in.:

- siłownia,

- sala rekreacyjna (bilard, fitness, tenis stołowy, piłkarzyki, x-box itp.),

- sala kominkowa,

- pracownie artystyczne,

Dziećmi opiekuje się wykwalifikowana kadra, która zaszczepia młodym ludziom wartości społeczne i katolickie. Nasi pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje. Korzystamy także z usług fachowców PCPR.

Główne cele naszych placówek to:

 

Dokumenty do pobrania:

     Polityka ochrony dzieci DOM Bł S. MARTY WIECKIEJ

     Polityka ochrony dzieci DOM ŚW LUDWIKI

     Polityka ochrony dzieci DOM ŚW WINCENTEGO

     Polityka ochrony dzieci NAJO CHECZ