Wakacje Chociński Młyn
Dom Dziecka w Kartuzach

Wakacje w zaciszu lasu


Władysławowo 2023
Dom Dziecka w Kartuzach

Wakacje rozpoczęte :)


Zachowanie trwałości grantu
Dom Dziecka w Kartuzach

Z uwagi na zakończenie realizacji grantu realizowanego zgodnie z Umową nr 2/U-ROPS-EFS/2021 z dnia 27.08.2021r.w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska w Kartuzach deklaruje gotowość do realizacji usług określonych w ramach grantu wobec osób chętnych na określonym poziomie w okresie od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2024 r.
Wyrażamy gotowość realizacji grantu w następujących formach pomocy dzieciom poprzez:


1 « [1] [2] [3] [4] » 41


Zachowanie trwałości grantu

Z uwagi na zakończenie realizacji grantu realizowanego zgodnie z Umową nr 2/U-ROPS-EFS/2021 z dnia 27.08.2021r.w ramach projektu „Pomorskie dzieciom” w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska w Kartuzach deklaruje gotowość do realizacji usług określonych w ramach grantu wobec osób chętnych na określonym poziomie w okresie od 1 stycznia 2023 r do 30 września 2024 r.
Wyrażamy gotowość realizacji grantu w następujących formach pomocy dzieciom poprzez:

1) Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym indywidualna terapia długoterminowa dla dzieci i młodzieży, w szczególności tych, które znajdują się w trudnej sytuacji w związku z covid-19 w tym różnego rodzaju terapie, m.in.terapie pedagogiczne, terapie logopedyczne, terapie ruchem. Kontynuację trwałości grantu realizować będziemy w następujących placówkach:

  • Dom bł. Marty Wieckiej w Kartuzach ul. Gdańska 12/2
  • Dom św. Ludwiki w Kartuzach ul. Piłsudskiego 4/2
  • Dom św. Wincentego w Kartuzach ul. Piłsudskiego 4/1
  • NAJO CHECZ w Kartuzach ul. Gdańska 12/1

2) Zapewnienie dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej korepetycji i wsparcia w nauce podczas nauki zdalnej Kontynuację trwałości grantu realizować będziemy w następujących placówkach:

  • Dom bł. Marty Wieckiej w Kartuzach ul. Gdańska 12/2
  • Dom św. Ludwiki w Kartuzach ul. Piłsudskiego 4/2
  • Dom św. Wincentego w Kartuzach ul. Piłsudskiego 4/1
  • NAJO CHECZ w Kartuzach ul. Gdańska 12/1

Zapewnienie rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym, które z powodu covid-19 nie mogą korzystać z rehabilitacji NFZ. Kontynuację trwałości grantu realizować będziemy w następujących placówkach:

  • Dom św. Ludwiki w Kartuzach ul. Piłsudskiego 4/2
  • Dom św. Wincentego w Kartuzach ul. Piłsudskiego 4/1

DYREKTOR
S. mgr Cecylia Blamowska

 

Przedszkole Sióstr Wolszty

Przedszkole Sióstr Wolszty


Przedszkole Sióstr w WolsztyniePLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a“Paulo

tel. /+48/ 586 811 975

"DOM ŚW. WINCENTEGO"

"DOM ŚW. LUDWIKI"

"NAJO CHECZ"

"DOM BŁ. S. MARTY WIECKIEJ"


Ostatnia aktualizacja 15.02.2024 18:38
Osób online: 1

stat4u
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright © by www.domdzieckakartuzy.pl 2011 - 2024
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"